רשימת המניינים ל{{dt | date:'fullDate' }}

שם החדר
זמן התפילה
שם התפילה
{{minyan.RoomName}}
{{minyan.StartTime.substr(0, 5)}}
{{minyan.TefillahName}}